top of page

FINANCIËLE ADMINISTRATIE

​​Uitgangspunt is dat alles mogelijk is. Het vastleggen van de dagelijkse administratie doet u desgewenst geheel zelf, verzorgen wij voor u, of een combinatie van beiden. In overleg zorgen wij ervoor dat uw administratie zo effectief mogelijk wordt ingericht.

 

De administratie dient zo efficiënt mogelijk voor u, op eenvoudige wijze, op ieder moment, een helder inzicht te geven in de financiële situatie van uw onderneming. Afgestemd op uw wensen, inzicht geven in uw bedrijfsgegevens en daarnaast voldoen aan de wettelijke vereisten. We maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van de nuttige technische mogelijkheden, bijvoorbeeld door gegevens (geautomatiseerd) in te lezen. Onze medewerkers zijn gespecialiseerd in Exact Online, maar kunnen uiteraard, in samenspraak met u, met bijna alle andere administratiepakketten uit de voeten en daarmee aan uw wensen voldoen.

Wat doen we:

 • Verzorgen van financiële administratie, per week, maand, kwartaal of per jaar.

 • Begeleiden startende ondernemers, aanvragen omzetbelastingnummer, overleggen over te voeren administratie.

 • Afhandelen omzetbelasting, per kwartaal (de meeste), maand of per jaar.

 • Afhandelen aangiften Intra Communautaire Prestaties (ICP), per maand of kwartaal.

 • Begeleiden administratie, debiteuren/crediteuren beheer, het telefonische beantwoorden van vragen, het helpen van klanten om zo goed mogelijk te boeken en actueel te zijn door het inboeken van de beginbalansen, de loonjournaalposten en dergelijke.

 • Inrichten financiële automatisering, met name administratie in Exact Online, denk aan inrichting van stamgegevens, factuuropmaak, inlezen en versturen van bankmutaties, digitalisering van de boekhouding, onze voorkeur heeft daarbij Exact Online.

LOONADMINISTRATIE

LOONADMINISTRATIE

Uw loonadministratie is bij ons in discrete, vertrouwde en betrokken handen. Flexibel en naar uw wensen ingericht zorgen wij voor tijdige en correcte afhandeling.

 

 • Verwerken periodieke, maandelijkse of per 4 weken verloning, verzorgen loonstroken en aangiften loonheffing.

 • Inrichten loonadministratie.

 • Begeleiden van ondernemers met (eerste) personeel, aanvragen loonbelastingnummer, adviseren met betrekking tot een arbodienst, ziekengeldverzekering en dergelijke.

 • Inventariseren HR risico, uitbreiden met Arbozaken, begeleiden preventiemedewerker.

 • Verzorgen van de periodieke opgaven aan pensioenfondsen.

 • Adviseren en begeleiden met het opstellen arbeidsovereenkomsten.

JAARREKENING

JAARREKENING

De jaarrekening is een terugblik op het verleden. Wij stellen de jaarrekening geheel naar uw wensen, pragmatisch en doeltreffend op. De jaarrekening wordt bij ons samengesteld op basis van de aangereikte gegevens. Deze recente historie gebruiken we het liefst om samen met u naar het heden en de toekomst te kijken. Uiteraard houden we bij het samenstellen van de jaarrekening rekening met de wettelijke eisen.

 • Samenstellen jaarrekening, vanuit de door ons gevoerde administraties, maar ook door de klant aangeleverde boekhouding of door u als klant intern opgemaakte jaarrekening.

 • Opstellen tussentijdse cijfers en rapportages.

 • Wij geven voornamelijk samenstellingsverklaringen af.

FISCALE AANGIFTE

FISCALE AANGIFTE

U kunt voor alle fiscale aangiften bij ons terecht. Met creativiteit en originele invalshoeken bekijken we waar voor u de mogelijkheden liggen om uw aangiften te optimaliseren. De overheid stelt steeds meer eisen aan tijdigheid en juistheid van de aangifte(n). Wij regelen het voor u.

 

​De overheid is dwingender en dit gaat steeds vaker gepaard met hogere boetes. Samen met u zorgen wij ervoor dat de kans dat u een boete krijgt, wegens het niet tijdig doen van uw aangifte, erg klein wordt. Wij begeleiden u daarbij zo actief mogelijk, mede door u tijdig en herhaaldelijk aan uw verplichtingen te herinneren.

 • Inkomstenbelasting, voor onze zakelijke klanten, maar ook voor particulieren, eventueel complexere aangiften, in incidentele gevallen buitenland situaties.

 • Winstaangifte Inkomstenbelasting, in vervolg op de jaarrekening voor inkomstenbelasting ondernemers, sporadisch voor klanten die geen jaarrekening opstellen maar wel winst uit onderneming genieten.

 • Vennootschapsbelasting, met name voor klanten waarvoor we zelf ook de jaarrekening maken, een aantal waarbij bijvoorbeeld een buitenland situatie speelt zonder dat we een jaarrekening maken.

 • Omzetbelasting > zie onderdeel Financiële Administratie

 • Loonbelasting > zie onderdeel Loonadministratie

 • Erfbelasting en schenkbelasting.

ADVISERING

ADVISERING

​Onze ervaring en continue scholing zorgen ervoor dat wij u bij uw gehele financiële welzijn, van de wieg tot het graf, kunnen bijstaan. Zowel gevraagd als ongevraagd krijgt u adviezen over uw financiële positie.​ Maar ook voor vraagstukken over arbeidsongeschiktheid, verzekeringen, overlijden, andere wisselingen in de gezinssamenstelling, voortzetting van uw onderneming als u daar niet meer toe in staat bent, kunt u bij ons voor advies terecht. Wel kan het voorkomen dat er iets speelt waarbij onze jarenlange ervaring en opgedane kennis niet toereikend is of u een second opinion prettig vindt. Op dat moment zoeken wij vanuit ons netwerk, samen met u, naar de specialist die u het beste verder kan helpen. Zo proberen wij u zo doelmatig mogelijk bij te staan in uw gehele financiële welzijn.


Onderwerpen waarvoor u bij ons voor advies terecht kunt:             

 • Fiscale advisering inzake Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Omzetbelasting, Loonbelasting, Erfbelasting en Schenkbelasting.

 • Pensioen, voor zover het eigen beheer situaties betreft en/of als spiegel voor de klant over de (niet) getroffen (bedrijfstak) pensioenregeling voor de ondernemer zelf en/of zijn medewerkers.

 • Bedrijfsopvolging en/of spiegelen over toekomstverwachtingen.

 • Starten van een onderneming, maar ook begeleiding bij het afbouwen of stoppen van de onderneming.

 • Nieuwe activiteiten, subsidieregelingen.

 • Scheiding en wat hier de fiscale gevolgen van kunnen zijn, spiegelen bij emotionele en relationele consequenties.

 • Financiering, prognoses, (voorbespreking) gesprekken bank.

 • Huurcontracten beoordelen.

 • Bedrijfsovername, samenwerking met andere bedrijven, inclusief beoordelen van contracten.

 • Inschakelen van en overleg voeren met andere adviseurs, zoals advocaten, notarissen en internationale belastingadviseurs.

 • ICT gerelateerd, met name de inrichting van de (financiële) administratie, het verzorgen van back-ups en het begeleiden of de betrouwbaarheid en de continuïteit van de gegevens geregeld zijn.

ESTATE PLANNING

ESTATE PLANNING

Eigenlijk een moderne term voor hetgeen we al jarenlang doen. Samen met u kijken naar de, ook verre, financiële toekomst en daarmee uw financiële welzijn. Wij hebben, vanuit onze dienstverlening voor u, inzicht in al uw financiële gegevens. Een uniek vertrekpunt om u te adviseren als u vermogen wilt opbouwen of als er al vermogen is opgebouwd. Daarbij gaan we uit van uw huidige positie, maar houden we uiteraard ook rekening met de samenlevingsvorm en de komende generatie(s).

 • De ondernemer en de onderneming: Waar wilt u naar toe, wat is uw doel, wanneer wilt u daar zijn, met name op financieel gebied.

 • Particulier: Elke ondernemer is uiteindelijk ook een particulier. Heeft u nagedacht over het vormen van vermogen, het aflossen van schuld op de eigen woning, het samenwonen, samenleven, het pensioen en bijvoorbeeld het op laten stellen van een testament?

 • Oudedagsvoorziening, vermogens- en inkomensplanning.

bottom of page