top of page

VERANTWOORDING

WBP en AVG

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG versterkt de positie van mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (betrokkenen). Tegelijk stelt de AVG ook hogere eisen aan de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens en mag van organisaties verwacht worden dat zij zorgvuldig omgaan met de verplichtingen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de AVG van ons vraagt.

Net als u, heeft Van Gastel en Neijnens Accountants en Belastingadviseurs (is een handelsnaam van Lydios Accountants en Belastingadviseurs B.V.) ook met deze nieuwe regelgeving te maken. Vanuit onze dienstverlening voor u verwerken wij immers ook persoonsgegevens en dat moet zorgvuldig en conform de WBP en AVG gebeuren. Om deze reden hebben wij privacy voorwaarden opgesteld inclusief een verwerkersovereenkomst, dit voor zover wij in het kader van onze dienstverlening aan u te maken hebben met het verwerken van persoonsgegevens waarvoor een verwerkersovereenkomst noodzakelijk is. Als u van onze diensten gebruik maakt zult u middels ondertekening van dit document aan ons akkoord moeten geven voor deze nieuwe privacy voorwaarden. Download de verwerkersovereenkomst hier. Vervolgens graag uitprinten, invullen (pagina 6) en ondertekend toesturen aan yvonne@vg-n.nl.

KLACHTENREGELING

Ons accountantskantoor beschikt over een klachtenregeling om te waarborgen dat eventuele klachten van cliënten over (de uitvoering van) opdrachten zorgvuldig worden afgehandeld en vastgelegd. Dit enerzijds om de cliënttevredenheid te waarborgen, anderzijds om de kwaliteit van onze dienstverlening vast te houden. Mocht u aanmerkingen hebben op het handelen van een van onze medewerkers of op onze dienstverlening dan kunt u zich beroepen op onze Klachtenregeling. Klik hier voor meer informatie over de regeling en het klachtenformulier. U kunt het klachtenformulier ingevuld opsturen naar onze compliance officer Mark van Keulen RA (mark@vg-n.nl). Indien uw Klacht betrekking heeft op onze compliance officer, verzoeken wij u het klachtenformulier te versturen naar Herman Eij AA RB (herman@vg-n.nl).

KLOKKENLUIDERSREGELING

Binnen Van Gastel en Neijnens hebben wij een klokkenluidersregeling om te waarborgen dat medewerkers en klanten – zonder gevaar voor hun rechtspositie – de mogelijkheid hebben om vermeende onrechtmatigheden te melden. Deze kunnen door middel van onderstaand klokkenluiders-formulier ingediend worden bij onze compliance officer Mark van Keulen RA (mark@vg-n.nl). Indien uw melding betrekking heeft op onze compliance officer, verzoeken wij u het formulier te versturen naar Herman Eij AA RB (herman@vg-n.nl). Klik hier om naar dit klokkenluiders-formulier te gaan. Het spreekt voor zich dat uw reactie uiterst vertrouwelijk en serieus behandeld zal worden.

 
ALGEMENE VOORWAARDEN

Op onze dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing. Dit zijn dezelfde algemene voorwaarden als door de Koninklijke Nederlandse Beroepsgroep van Accountants (NBA) zijn opgesteld. Voor een gedetaileerd overzicht van onze algemene voorwaarden klik hier... 

bottom of page